микроклимат

 • 21микроклимат — mikroklimatas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Nedidelės teritorijos pažemio klimatas, susidarantis dėl žemės paviršiaus įvairumo (mikrotopografijos, augalijos, vandens telkinių, statinių). atitikmenys: angl. microclimate vok …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 22микроклимат — mikroklimatas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Nedidelės atviros ar uždaros erdvės aplinkos oro fizikinių parametrų (temperatūros, santykinio drėgnio, vėjo greičio ir krypties, insoliacijos sąlygų ir kt.) visuma. Patalpos mikroklimatas… …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 23микроклимат — mikroklimatas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Dirbtinai sudarytas klimatas uždaroje patalpoje nuo nepalankių išorės poveikių apsaugoti, patogumo zonai sudaryti. kilmė gr. mikros – mažas + klimatas atitikmenys: angl.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 24микроклимат — mikroklimatas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nedidelės teritorijos pažemio klimatas, susidarantis dėl žemės paviršiaus skirtumų. kilmė gr. mikros – mažas + klimatas atitikmenys: angl. microclimate vok. Mikroklima, n rus.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 25микроклимат — mikroklimatas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Perkeltine prasme – nedidelio kolektyvo (komandos, grupės) aplinka, nuotaika, jo narių tarpusavio santykiai. kilmė gr. mikros – mažas + klimatas atitikmenys: angl. microclimate… …

  Sporto terminų žodynas

 • 26микроклимат — микроклимат, 1) климат приземного слоя воздуха небольшой территории (района, местности, поля и тому подобное). В природе микроклиматические особенности порождаются неодинаково протекающими процессами нагревания, охлаждения, увлажнения, высыхания… …

  Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

 • 27МИКРОКЛИМАТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ — метеорологические условия внутренней среды помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения; комплекс физических факторов, оказывающих влияние на …

  Российская энциклопедия по охране труда

 • 28микроклимат помещения — Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха. [ГОСТ 30494 96] микроклимат помещения Климат помещения,… …

  Справочник технического переводчика

 • 29Микроклимат карьера —         (a. open pit microclimate; н. Mikroklima des Tagebaues; ф. microclimat de la carriere; и. microclima de cantera) климат приземного слоя воздуха в карьере или внутр. среды в кабинах карьерного оборудования. Характеризуется сочетанием осн.… …

  Геологическая энциклопедия

 • 30Микроклимат шахты —         рудничный микроклимат (a. underground mine microclimate; н. Grubenmikroklima; ф. microclimat de la mine; и. microclima de mina), метеорологич. условия в подземных горн. выработках шахты (рудника). M. ш. характеризуется совокупностью cp.… …

  Геологическая энциклопедия